Artikelen over schapen

 

Startende fokkers

Uit: Bulletin d'Ouessant, 13e jaargang, december 2012

 

"Met enige regelmaat melden zich bij Bureau Haverslag nieuwe leden met dieren die niet geregistreerd staan. De dieren hebben dan wel oornummers in en mede hierdoor veronderstelt men dat de dieren dus wel in het stamboek zullen zijn opgenomen (en soms beweert de verkoper dat ook).

Een oormerk is niets anders dan een registratie bij het L.N.V. en dat wil niet zeggen dat de dieren bij de F.O.S. in het stamboek staan ingeschreven. Alleen wanneer men de afstammingspapieren van de F.O.S. erbij levert zijn het officieel geregistreerde Ouessanten.

Bij de aankoop van dieren moet men dus vooral afgaan of ze geregistreerd staan bij Bureau  Haverslag:  afstammingspapieren overleggen of bij twijfel overleg plegen met Bureau Haverslag.

Koopt men dieren zonder papieren dan moeten ze gekeurd worden alvorens ze in het stamboek opgenomen kunnen worden. Ze dienen stamboekwaardig te zijn, dus minimaal een B+ behalen of iets toevoegen aan het bestand. Kosten voor de keuring zijn 50,= euro. Een bijkomend gevolg is dat de nakomelingen van niet geregistreerde dieren evenmin geregistreerd kunnen worden -moeten dus eerst gekeurd worden om opgenomen te kunnen worden.

Dit aandachtspunt zullen we tevens op de website zetten om de startende fokkers te waarschuwen voor niet-geregistreerde dieren".

 

Bureau Haverslag

Tel: 0570-563286

Ma-, di-, woe-morgen van 09.00-12.00 uur

&

Ma-, woe-avond van 19.00-21.00 uur

Email: klein.akker@planet.nl

 

Schaap mag achter in de auto.

Uit: Bulletin d' ouessant, 14e jaargang, maart 2013

Boerenvee, 2013 januari-februari

 

"Een uitspraak van Rechtbank Zutphen heeft duidelijk gemaakt dat het soms toegestaan is om boerderijdieren achterin de auto te vervoeren. De Zutphense politierechter sprak zich uit over het vervoer van schapen in de achterbak van een auto. De rechter oordeelde dat de dieren niet waren blootgesteld aan onnodig lijden of letsel hadden opgelopen. Het zal duidelijk zijn dat het met kleinere dieren in de auto makkelijker is om gezondheid en welzijn te borgen dan bij grotere dieren".

 

Schimmelkleurige Ouessant

Uit: Bulletin d'Ouessant, 14e jaargang, december 2013

 

De zwart- en bruinschimmelkleurige Ouessanten blijven een moeilijk onderwerp. De Fransen ontkennen het bestaan van de schimmelkleurigen, aangezien ze niet in de Franse standaard (en dus evenzeer onze leidraad) staan en ook de Duitse vereniging maakt ernstige kanttekeningen bij hun oorsprong. Elke vergadering staan ook bij ons de schimmels op de agenda om alle kritische geluiden te bespreken en om te bepalen hoe ons beleid zal zijn.

Voorlopig houden we nog vast aan het enkele jaren geleden vastgestelde beleid: gedogen en vooral niet stimuleren, rammen met bonte horens en dieren met een driekleurige vacht uitsluiten. Er gaan stemmen op om het inzetten van rammen te verbieden of nakomelingen niet meer op te nemen in het stamboek,maar tegelijkertijd weten we dat veel  schinmmels een prima stamboom hebben en ze geliefd zijn bij fokkers in binnen- en buitenland.

Het is van belang dat leden van de F.O.S. op de hoogte zijn van alle rumoer over de schimmelkleurige Ouessanten, aangezien dat hun fokbeleid zou kunnen beinvloeden, in de zin van wat terughoudender gaan fokken met schimmels".

Vaccin tegen maagdarmwormen bij schapen

Uit: het bulletin d'Ouessant, 14e jaargang, december 2013

Boerenvee, juli-augustus 2013

 

"Wetenschappers van het Moredun Research Institute (M.R.I.) in Schotland hebben schapen met succes gevaccineerd tegen maagdarmwormen.

Het vaccin zorgt ervoor dat de schapen een aanzienlijk lagere wormbesmetting oplopen en ook veel minder wormeieren uitscheiden. De wetenschappers van het M.R.I. wisten een aantal belangrijke eiwitten te identificeren die door maagdarmwormen in een schaap worden geproduceerd. De eiwitten blijken ongevoelig voor het immuunsysteem van het dier en kunnen zich vemenigvuldigen. De onderzoekers vaccineerden schapen met deze eiwitten en zagen de wormbesmetting sterk dalen. De Nederlandse Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) noemt het Schotse succes hoopgevend. Mogelijk ontstaat er nu een alternatief voor gangbare ontwormingsmiddelen waartegen de wormen vaak resistentie ontwikkelen".