Artikelen online.

 
Door: Kees van Hemert
Rijks universiteit Wageningen 

 

"Honing als medicijn"

Website  van Ante Kresic

www.pcelarstvo-kresic.com/index.php/o-medu/med-kao-lijek

(Wel de vertaal-mogelijkheid van de computer gebruiken)

 

"Handboek voor de Nederlandse Honingkeurmeester"

'Keuringsreglement 2015'; Nederlandse commissie voor Bijenproducten

www.bijkersgilde.nl/files/pdf/keuringsreglement2015.pdf

 

"Nesthulp voor bijen en wespen"

 

"Biologische certificering van Nederlandse imkers mogelijk"

www.skal.nl/over-ons/nieuws/nieuw-biologische-certificering-van-nederlandse-imkers-mogelijk-

Vanaf 21 maart 2015 is het voor Nederlandse imkers mogelijk om zich door SKAL te laten certificeren.

 

"Verbloemde waarheid; de honingtest"

 www.bijkersgilde.nl/files/pdf/test-honing-cb-2014.pdf

Bron: De Consumentenbond, november 2014

 

"Lijst giftige midd elen"

bijenstichting.wordpress.com/lijst-giftige-middelen/

Bron: Bijenlint 

 

"Bewijs voor oorzaak bijensterfte is geleverd"

www.duurzaamnieuws.nl/bewijs-voor-oorzaak-bijensterfte-is-geleverd/

Bron: Duurzaam nieuws  

 

"Insecticiden en de hersenontwikkeling van de foetus"

www.boerenlandvogels.nl/content/blootstelling-aan-neonicotinoiden-tijdens-de-zwangerschap-kan-de-ontwikkeling-van-de-hersene

Informatieve site's over de gevolgen van de bestrijdingsmiddelen voor de land- en tuinbouw (de neonicotinoiden) die de bijensterfte tot gevolg hebben, maar ook van invloed blijken te zijn op de hersenontwikkeling bij de foetus.

 

Universiteit Wageningen over:

Angeloze bijen:

edepot.wur.nl/49718 en edepot.wur.nl/49719

de Zwarte bij:

edepot.wur.nl/49715

Is de varroamijt te bestrijden met pseudo-schorpioenen?  

Library.wur.nl/WebQuery/edepot/257484  

Factoren die het foerageergedrag van honingbijen bepalen (deel I); Dracht in Nederland (deel II) 

www.wageningenur.nl/upload_mm/7/c/b/3e1437c8-2d48-4a26-ba0f-c85983604ce3_Rapport%20606%20mei%202015.pdf

Zelf imker willen worden? Kijk op de website van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).

www.bijenhouders.nl/files/downloads_tijdschrift/Bijenhouden2012-6-Thema.pdf

Een uitgebreid tijdschrift waarin opgesteld is wat je kunt doen om zelf imker te worden, met advies en allerlei informatie.