Wist U dat....?

 1. Meer dan 90% van alle bijensoorten zijn solitaire bijen.
 2. Er zijn 25.000 bijensoorten bekend en er zijn er nog veel meer te ontdekken.
 3. De bestuiving door bijen (zowel de honingbijen als de solitaire bijen) heeft een waarde van 150 miljoen euro per jaar!
 4. Een bijenkolonie in de zomer zo rond de 50.000 bijen in de kast heeft zitten en in de winter rond de 20.000.
 5. Ze van de nectar honing maken en stuifmeel nodig hebben als eiwitrijk voedsel.
 6. Ze een grote rol spelen als bestuiver van bloemen, planten en veel landbouwgewassen.
 7. Alle werksters onvruchtbare vrouwtjes zijn en zijn allen halfzusjes van elkaar (ze hebben wel dezelfde moeder, maar kunnen een andere vader hebben).
 8. Dat de darren, de mannelijke dieren, enkel dienen voor bevruchting van nieuwe koninginnen.
 9. Ze van bloemknoppen, vruchten en bloemen een hars afhalen en deze verwerken tot propolis (een soort kithars). 
 10. Dat de koningin in de zomer op één dag zo'n 2000 eieren legt.
 11. Honingbijen elkaar op de hoogte houden van de stand van zaken in en om een kolonie door gebruik te maken van verschillende chemische en mechanische communicatievormen.
 12. Jonge koninginnen maar één keer in hun leven, en wel op hun bruidsvlucht, door een aantal darren bevrucht worden. 
 13. De werksters hun koningin haar hele leven lang verzorgen door haar te poetsen en de voeren met koninginnegelei. 
 14. Over de gehele wereld genomen zo'n 80% van alle bloeiende planten door insecten bestoven worden, waarvan weer zo'n 85% door honingbijen.
 15. Een bijenkolonie weet in één werkdag enkele miljoenen bloemen te bezoeken. 
 16. Een haalbij bezoekt op een dag gemiddeld 3000 bloemen.`
 17. Een haalbij wel 30 km/uur vliegt en in haar leven bestaande uit zo'n 6 weken  zij 800 km heeft gevlogen.
 18. Het haarkleed van de honingbij veel waardevolle stuifmeelkorrels vasthoudt tijdens een bloembezoek.
 19. Ze die stuifmeel weer verzamelt in haar stuifmeelkorfjes op de achterpoten.
 20. Een bijenvolk per jaar  zo'n 20 tot 30 kilo stuifmeel verzamelt heeft.
 21. Een stuifmeelverzamelaar brengt per keer zo'n 25 milligram stuifmeel mee naar huis.
 22. Drie stuifmeelramen bevatten ongeveer 4 á 5 kg stuifmeel. 
 23. Een honingbij ongeveer 90 milligram weegt en voor zo'n 40 milligram nectar verzamelt in haar honingmaag.
 24. Bij het vullen van één cel met honing zo'n 25 vluchten nodig zijn bij een gevulde honingmaag van 40 milligram nectar.
 25. Een bijenvolk zeker minimaal 60 kg tot wel 300 kg per jaar aan honing kan produceren. Het meerendeel wordt gebruikt als brandstof.
 26. Honingbijen slapen?! De jonge bijen slapen korter dan haalbijen, deze laatst groep slaapt veel 's nachts en voor langere tijd.
 27. De afstand die een bij kan vliegen op de energievoorraad van zo'n 40 milligram nectar zo'n 10km is.
 28. Een haalbij meestal niet meer dan 5km van haar nest afvliegt, mits de dracht nog voldoende aanwezig is in dat gebied. 
 29. Een bijenvolk in de zomerperiode enkele duizenden darren voortbrengen, welke zo'n 10% van het hele volk bedragen.
 30. De geboren darren pas na één week geslachtsrijp zijn en zich dan verplaatsen naar de darrenverzamelplaatsen in de lucht in opwachting van een nieuw te bevruchte koningin. 
 31. Een koningin paart met meerdere darren in de lucht en in totaal zo'n 6 miljoen zaadcellen in haar zaadblaas bewaart.
 32. Dat koninginnegelei vergelijkbaar is aan moedermelk en gemaakt wordt door de werksters.
 33. Dat de koninginnegelei aangemaakt wordt in speciale klieren in de kop en borstkas van de werksters. 
 34. Koninginnegelei een mengsel is van afscheidingsproducten van de hypofarynx en de kaakklieren van de bij.
 35. Er voor een jaarproductie van 200.000 bijen in totaal 5 liter koninginnegelei aangemaakt wordt. 
 36. Bijen zweten hun eigen was uit via de wasklieren die zich bevinden aan de onderzijde van 4 achterlijfsegmenten.
 37. 100 gram was genoeg is voor het bouwen van 8000 cellen. De aanmaak van één wasplaatje duurt ongeveer 4 minuten.
 38. Een bijenzwerm die zijn raten opnieuw moet bouwen investeert daarvoor 7,5kg honing waardoor 1200 gram was aangemaakt kan worden.
 39. Een gemiddelde kolonie in onze gematigde streken ongeveer 25kg honing verbruikt als brandstof om het nest te verwarmen.
 40. Bij gevaar een werkster haar angel gebruikt. 
 41. Haar angel weerhaken heeft waardoor zij bij het verliezen van haar angel komt te overlijden.
 42. Bij het steken zij een alarmgeur (-feromoon) verspreidt die de andere bijen alarmeert.
 43. Deze geurferomoon bestaat uit isopentylacetaat en ruikt naar een rijpe banaan. Eet dus geen bananen bij een bijenkast!
 44. De raten van de honingbijen tevens een communicatienetwerk zijn voor het superorganisme.
 45. Dit bijen-intranet het beste functioneert bij trilfrequentie tussen 230 en 270 Hz per minuut.
 46. En dat dit nou juist de trilfrequentie is die bijen fabriceren bij het maken van hun (kwispel)dans. 
 47. De vleugels van de bij vliesachtig en transparant zijn, via de vleugeladering kan de afstamming van de bij vastgesteld worden.
 48. De haalbij op sommige dagen zo'n 250 km vliegt en na ongeveer 800 km haar vleugels versleten zijn. 
 49. Honingbijen zijn in staat de temperatuur en vochtigheidsgraad in het nest zelf te reguleren. 
 50. De temperatuur in de kast in de zomer rond de 35 graden Celsius ligt. In de winter tussen de 15 en 25 graden Celsius.
 51. Bijenwas wordt gebruikt in de cosmetische en farmaceutische industrie, in de textielindustrie, bij lithografie en kleurendruk.
 52. Propolis, een soort kithars, bestaat uit 50% hars, 25-30% was en circa 10% vluchtige olieen en een beetje stuifmeel. 
 53. Middeleeuwse imkers vingen wilde zwermen bijen en hielden ze in korven van klei, holle boomstammen of gevlochten stokken. Aan het einde van het zomerseizoen werden de bijen gedood met zwavelrook zodat de korven opengebroken konden worden om de honing te oogsten. 
 54. De honing die gevonden werd in de graven van farao's bleek nog steeds eetbaar bij de vondst ervan, zo ' n 3000 jaar later.
 55. De darren (de mannelijke bijen) hebben geen angel, ze hebben geslachtsorganen. 
 56. De angel van honingbijen is een vervorming van de legboor die hun voorouders hadden zo'n 270 miljoen jaar geleden. 
 57. Ondanks het feit dat de koningin de moeder is van alle bijen in de korf en wel tot 2.000 eitjes per dag legt, heeft de koningin niet de leiding over de kolonie, ze heeft echter wel invloed op het functioneren van de kolonie.